Search   phone1-(202) 677-5880

Saturday, 30 November 2019 21:54

ሕገ ደምቢ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ

Written by Bayto YiAkl North America
Rate this item
(0 votes)

ኣባል ምንቅስቓስ ንዕላማታት ምንቅስቓስ ይኣኽል ተቐቢሉ፡ ኣብ ከተምኡ ኣብ ዝርከብ ናይ ይኣክል ምንቕስቓስ ዝተጸምበረ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ኤርትራዊ። 4. ወኪል ከተማ፡ ንምንቅስቓስ ከተምኡ ኣብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ንምውካል ካብ ከተምኡ ብዴሞክራስያዊ መገዲ ተመሪጹ ዝመጸ ግለ ሰብ። 5. ፈጻሚ ኣካል፡ ካብቶም ሓሓደ ወከልቲ ምንቅስቓስ ከተማታት ዝተመርጹ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ኣብቶም ብባይቶ ዝሓልፍ ውሳኔታት ተሞርኲሱ፡ ንዕላማታት እዚ ምንቅስቓስ ብመገዲ ሓይሊ ዕማማት ዘተግብር እዩ። 6. ክፍልታት ዕዮ ወይ ሓይሊ ዕማማት፡ ንፖሊስታትን ዕላማታትን ባይቶ ይኣክል ንምፍጻም ኣብ ውሽጢ ባይቶ ዝህልዋ ናይ ስራሕ ክፍልታት። 7. ዓመተ ስራሕ ባይቶ፡ ካብ ግንቦት 25 ክሳዕ ግንቦት 24 ዝቕጽል ንዓመት ዝኸይድ ናይ ባይቶ ናይ ስራሕ ዘመን። 

Register to Vote

Register to Vote

ሕገ ደምቢ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ 

ምዕራፍ 1: ስምን ኣርማን 

ዓንቀጽ 1: ስም ስም እዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራያን፡ ‘ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ’ ዝብል ይኸውን። በዚ ስም ከኣ ይጽዋዕ። 

ዓንቀጽ 2: ኣርማ ባይቶ ንራኢኡን መትከላቱን ዘንጸባርቕ ብባይቶ ዝጸደቐ ኣርማ ይህልዎ

ምዕራፍ 1: ስምን ኣርማን
 

ምዕራፍ 2: ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ዓንቀጽ 1: ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ኩሎም ንጥፈታት መርሕነት ዝካየደሉ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ይኸውን። ፈጻሚ ኣካል እዚ ምንቅስቓስ (ቦርድ) ንስፍራ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ከም ኣድላይነቱ ኣብ ውሽጢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክቐያይሮ ይኽእል። 

ምዕራፍ 2: ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት

ምዕራፍ 3: ራኢ፡ ተልእኾ፡ ክብርታትን ዕላማን ዓንቀጽ 1: ዘይመንግስታውን ዘይ መኽሰባውን ትካል እዚ ምንቅስቓስ እዚ፡ ኣብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኣሜሪካ ድንጋገ 1986 501(c)3 ወይውን ንዕኡ ዝመስሉ ኣብ መጻኢ ዝድንገጉ ሕግታት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ከም ዘይመንግስታውን ዘይመኽሰባውን ትካል ኰይኑ ዝቘመ እዩ። 

ዓንቀጽ 2: ትርጉም ወሰንቲ ሓረጋት 

 1. ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ነቲ ኣብ ብዘሎ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተንሰአ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ንምምእዛን ዝቖመ ኣካል ኰይኑ፡ ዕላምኡ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣበርክቶ ንምግባር እዩ።
 2. ኣባል ከተማ፡ ንዕላማታት ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ተቐቢላ ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምስ ካልኦት  ኣባል ከተማታት ሓቢራ ክትሰርሕ ኣብ ባይቶ ይኣኽል ሰሜን ኣሜሪካ እትጽምበር ከተማ። 
 3. ኣባል ምንቅስቓስ፡፡ ንዕላማታት ምንቅስቓስ ይኣኽል ተቐቢሉ፡ ኣብ ከተምኡ ኣብ ዝርከብ ናይ ይኣክል ምንቕስቓስ ዝተጸምበረ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ኤርትራዊ።
 4. ወኪል ከተማ፡ ንምንቅስቓስ ከተምኡ ኣብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ንምውካል ካብ ከተምኡ ብዴሞክራስያዊ መገዲ ተመሪጹ ዝመጸ ግለ ሰብ።
 5. ፈጻሚ ኣካል፡ ካብቶም ሓሓደ ወከልቲ ምንቅስቓስ ከተማታት ዝተመርጹ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ኣብቶም ብባይቶ ዝሓልፍ ውሳኔታት ተሞርኲሱ፡ ንዕላማታት እዚ ምንቅስቓስ ብመገዲ ሓይሊ ዕማማት ዘተግብር እዩ።
 6. ክፍልታት ዕዮ ወይ ሓይሊ ዕማማት፡ ንፖሊስታትን ዕላማታትን ባይቶ ይኣክል ንምፍጻም ኣብ ውሽጢ ባይቶ ዝህልዋ ናይ ስራሕ ክፍልታት። 7. ዓመተ ስራሕ ባይቶ፡ ካብ ግንቦት 25 ክሳዕ ግንቦት 24 ዝቕጽል ንዓመት ዝኸይድ ናይ ባይቶ ናይ ስራሕ ዘመን። 

ዓንቀጽ 3: ራኢ ልዕልና ሕጊ ዝተረጋገጸላ፥ ሰባኣዊ መሰላት ዝኽበረካ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና፡ ንኹሉ እትሓቁፍ ሰለማዊት፡ ዴሞክራስያዊትን ብልጽግትን ኤርትራ ክውንቲ ምግባር። 

ዓንቀጽ 4: ተልእኾ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ናይ ሃገሮም መጻኢ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ናቶም ምዃኑ ተረዲኦም፡ ኣንጻር ኣብ ሃገሮም ዘሎ መላኺ ክቃለሱ ምውደብ። ሃገራዊ ዕርቂ ዘምጽእ ሃገራዊ ዘተ ምድላው። ምልኪ ካብ ኤርትራ ካብ ሱሩ ክምሓው ምጽዓር። ተራን ኣበርክቶን ኵሎም ሰብ ብጽሒት ብምውህሃድ፡ ንሰላምን ብልጽግናን ዝቖመ፡ ንመሰረታውያን መሰል ዜጋታት፡ ንማዕረን ፍትሓውን ተሳታፍነት ዜጋታት ዘረጋግጽ ቅዋማዊ መንግስቲ ክትከል ምስራሕ። 

ዓንቀጽ 5 ፡ ዕላማን ሽቶታትን 

 1. ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለው ኤርትራውያን ኣብቲ ንሓርነትን ንፍትሕን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክጽንበሩ  ምጉስጋስ።
 2. ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሴሜን ኣሜሪካ ዝነብር ኤርትራዊ ኣንጻር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ ናይ ተቛውሞ ምንቅስቓስ ዘበርክተሉ ባይታ ምፍጣር።
 3. ነቲ መሰረቱ ኣብ ከተማታት ኮይኑ ለውጢ ንምምጻእ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ምብርትታዕን ምውህሃድን።
 4. ንኹሉ ዝሓቖፈ ናይ ዘተ መኣዲ ብምትብባዕ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ዕርቂ ከም ዝሰፍን ምግባር።
 5. ኣብ ሞንጎ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዘሎ ፍልልይ ብምጽባብን ጽኑዕ ርክብ ብምፍጣርን ሓይሊ ደንበ ተቓውሞ ምድልዳል፡፡
 6. ምስ ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት ዘሎ ናይ ይኣክል ህዝባዊ ምንቅሳቃሳት ርክብ ፈጢርካ ኣብ ናይ  ሓባር ጽላል ክንሰርሕ ምጽዓር። 
 7. ምስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ዘለው ናይ ለውጢ ሓይልታት ሓያልን ውሑስን ርክብ  ምፍጣር። ክትግበሩ ዘለዎም ነገራት ኣለሊኻ ናይ ሓባር ዕማማት ምውህሃድ።
 8. ማሕበረሰብ ዓለም ወድዓዊ ኩነታት ኤርትራ ንኽፈለጥ ናይ ድብሎማስን ተሓላቅነትን ንጥፈታት  ምክያድ።
 9. ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ክብሪ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል።
 10. ኤርትራዊ ባህልን ታሪኽን ሃገራውነትን ምብርባርን ምውርራስን ፡፡
 11. ብህዝባ እትውነን ፍትሓዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ክውንቲ ምግባር። 

ዓንቀጽ 6 ፡ ክብርታት ባይቶ ይኣክል ነዞም ዝስዕቡ ክብርታት ተላቢሱ ተልእኽኡ የሰላስል 

 1. ማዕርነት፡ ጉሉጹነት፡ ዲሞክራስዊነት፡ ፍትሓውነት 
 2. ተጸዋርነት፡ ሃገራውነት፡ ሓድነት፡ ቡዙሑነት፡ 
 3. ተሓታትነት፡ ተወፋይነት 

ምዕራፍ 3: ራኢ፡ ተልእኾ፡ ክብርታትን ዕላማን

ምዕራፍ 4: ክልኩል ተግባራት ዓንቐጽ 1: ዘይ ሻራዊ ንጥፈታት እዚ ትካል እዚ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘይመኽሰባዊ ትካል ናይ ክፍሊ ግዝኣት ------ ዝተመስረተ ትካል እዩ። ከም ዘይ ሻራዊ ትካል መሰረት፡ ዓንቐጽ 501 (c) (3) ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኣሜሪካ ኮድ ብዘፍቅዶ መሰረት ስርሑ የሰላስል። 

ዓንቐጽ 2: ምሕታምን ምዝርጋሕን ጽሑፋት እዚ ትካል እዚ፡ ኣብ ፖሎቲካ ኣሜሪካ ጣልቓ ብዝኣቱ መገዲ፡ ኣብ ክንዲ ሓደ ንህባዊ ቤት ጽሕፈት ዝወዳደር ሰብ፡ ንደገፍ ወይ ንምዅናን ኣብ ምርጫ ዝቐርቡ ተበግሶታት ኰይኑ ጽሑፋት ኣብ ምሕታምን ምዝርጋሕን ኣይውዕልን። እዚ ትካል፡ ንምዕዋት እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዕላማታት እንተ ዘይዀይኑ፡ ንዝዀነ ርኡይ ዓቐን ዘለዎ መገዲ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ኣይሳተፍን። 

ምዕራፍ 4: ክልኩል ተግባራት

ምዕራፍ 5: ፋይናንስ

ዓንቐጽ 1: ፋይናንሲያዊ ምንጪ ፋይናንሲያዊ ምንጪ እዚ ትካል ነዚ ዝስዕብ የካትት፥ 

 1. ናይ ባይቶ ይኣክል ምንጪ እቶት፡ ህያባትን ወፈያታትን፡ ናይ ኣባልነት ክፍሊት፡ ናይ ውልቀ-ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣበርክቶ፡ ሕጋዊ ህያባትን ሓገዛትን ካብ መሓዙትን ደገፍትን ወይ ካልእ ሕጋውያን ምንጭታት ይኸውን።
 2. ብባይቶ ይኹን ብኣባል ከተማታት፡ ዝተወደበ ገንዘብ ናይ ምኽዕበት ንጥፈታትን
 3. ዕላማታት ባይቶ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ምእታው ሃቐና ካብ ዘይብሎም ትካላትን ግለ ሰባትን ዝርከብ ወፈያ። 

ዓንቐጽ 2: መዓላ ትሕዝቶ ንብረትን ትሕዝቶን እዚ ትካል ምሉእ ብምሉእ ንምዕዋት ዕላማ እዚ ትካል ጥራሕ ይውዕል። ዝዀነ ክፋል ትሕዝቶ ትካል፡ ንረብሓ ግለ ሰባት ይኹን ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ኣይውዕልን። 

ምዕራፍ 5: ፋይናንስ

ምዕራፍ 6: ውክልና

ዓንቀጽ  1: ሓፈሻዊ ናይ ኣባልነት ቅጥዕታት

 1. ንከተማኡ ኣብ ባይቶ ሴሜን ኣሜሪካ ዝውክል ውልቀ ሰብ፡ ዕድሚኡ 21 ወይ ልዕሊኡ ኮይኑ ብዲምክራስያዊ መገዲ ዝተመርጸ ክኸውን ኣለዎ።
 2. ንጽፉፍ ምስግጋር ስርሓት ባይቶ ምእንቲ ክጥዕም ኣብ ሓደ ጉባኤ ባይቶ ከባቢ 50% ኣባላት ጥራይ እዮም ክትክኡ ወይ ክቅየሩ ዝኽእሉ።
 3. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመታዊ ኣኼባ ናይ ባይቶ፡ ከተማ ሓደ ሓድሽ ወኪል ብምስዳድ ካብተን ክልተ ናይ ሓፈሻዊ ባይቶ መንበራ ነታ ሓንቲ ክትትክኣ ትኽእል (ስለዚ ኣብ ሓደ ዓመት ሓደ ወኪል ይትካእ ወይውን ውክልንኡ ንዝመጽእ ዓመት የሕደስ)።
 4. ውክልና ኣብ ባይቶ ነቲ ብደረጃ ከተማ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ዝተሓጽረ ኮይኑ፡ ነዚ ኣብዚ ዓንዲ ሕጊ ተገሊጹ ዘሎ ራኢን ሸቶን ዕላማን ዝኣምን ክኸውን ኣለዎ፡፡
 5. ሓንቲ ከተማ ሰለስተ ወከልቲ ጥራሕ ይህልውዋ።
 6. ሓደ ወኪል ነታ ዝነብረላ ከተማ ጥራይ እዩ ክውክል ዝኽእል። ካብ ዝቕመጠሉ ከተማ ወጻኢ ንዘላ ከተማ ክውክል ኣይክእልን።
 7. ፈጻሚ ኣካል ንሓደስቲ ወከልቲ ከተማ፡ ውክልንኦም ኣረጋጊጹ ይቕበል።
 8. ሓደ ወኪል፡ ኣብ ባይቶ ሓንቲ ድምጺ ጥራይ ትህልዎ። ናይ ባይቶ ሕግታትን፡ ሓሳባት ናይ ካልኦት ኣባላትን ከኽብር ይግባእ።
 9. ሓደ ወኪል ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት፡ ብተኸታታሊ ካብ ክልተ ጊዜ ንላዕሊ ክቦክር ይፍቐዶን። ካብ ሰለስት ጊዜ ንላዕሊ ምስ ዝቦኽር፡ ብመሰረት፡ ነዚ ዝገዝእ ሕጊ (Code of conduct) ባይቶ ፈጻሚ ኣካል ስጉምቲ ይወስድ
 10. ሓደ ወኪል እንተ ወሓደ ኣብ ሓደ የድምዓሉ እየ ዝበሎ ክፍሊ ዕዮ ተጸምቢሩ ዕዮ ትካል ከሰላስል ይግብኦ። 

ዓንቀጽ 2: ናይ ረብሓ ግጭት

 1. 1. ኣብ ዝዀነ ጽፍሒ ናይ ባይቶ ዘሎ ወኪል ንረብሓን ዕላማን እዚ ትካል ንምዕዋት ጥራይ ዝሰርሕ።
 2. 2. ኣባል ፈጻሚ ኣካል፡ ኣብ ሓላፍነታዊ ጽፍሒ ናይ ካልእ ፖለቲካዊ ይኩን ስቪካል ትካል ክህሉ የብሉን። 

ዓንቀጽ 3: ናይ ውክልናን ምትኽኻእን መስርሕ

 1. 1. ነፍሲ ወከፍ ከተማ፡ ኣብ ባይቶ ይኣክል ሴሜን ኣሜሪካ 3 ወከልቲ ይህልውዋ፡፡
 2. 2. ከተማታት ወከልተን ምስ መረጻ ደብዳቤ ብምስዳድ ንሓላፊ ጎስጋስን ኣቦ መንበርን ባይቶ የፍልጣ።  
 3. ባይቶ ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ዘካይደሉ ነፍሲ ወከፍ ከተማ 3 ወከልታ ተሳትፍ፡፡
 4. 4. ናይ ሓደ ወኪል ውክልና ምስ ዝቋረጽ፡ እታ ከተማ መተካእታ ክትሰድድ ይግባእ። 

ዓንቀጽ 4: ምቁራጽ ወይ ምእላይ ኣባልነት ወኪል ከተማ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ውክልንኡ ካብ ባይቶ ይኣክል ይቛረጽ

 1. 1. ውክልና ብከተምኡ ምስ ዝስርዝ
 2. 2. ናብ ካልእ ከተማ ምስ ዝግዕዝ
 3. 3. ስርዓተ ሕጊ ባይቶ ምስ ዝጥሕስ
 4. 4. ብፍቓዱ ውክልንኡ ምስ ዝስሕብ 

ምዕራፍ 6: ውክልና

ምዕርፍ 7: ትካላዊ ቅርጺ

ዓንቀጽ 1: ትካላዊ ቅርጺ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ኣቃውማ ይህልዎ። ኣባል ከተማታት ድማ ዝለዓለ ናይ ምውሳን ስልጣን ይህልወን። አዚ ስልጣን ከተማታት ድማ ብሕጋውያን ወከልተን የረጋግጻ። ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ነዚ ዝስዕብ ትካላዊ ቅርጺ ይህልዎ ፡

 1. i) ኣባል ከተማታት
 2. ii) ሕፈሻዊ ባይቶ
 3. iii) ማእከላይ ኮሚቴ
 4. iv) ፈጻሚ ኣካል
 5. v) ክፍልታት 

 ዓንቀጽ 2: ኣባል ከተማታት

 1. 1. ኣባል ከተማታት ቀንዲ መሰረተ ህንጸት ናይ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ አየን።
 2. 2. ኵሉ ውጥናትን ሸቶታትን ባይቶ ኣብ ከተማታት ተግባራዊ ይኸውን።
 3. 3. ነፍሲ ወከፍ ከተማ (ወይ መላፍንቲ ከተማታት) ኣብ ባይቶ ይኣክል ሓንቲ ናይ ውክልና መሰል ጥራሕ ኣላዋ
 4. 4. ኣባል ከተማታት ተሳታፍነት ኣብ ባይቶ ዝህልዋ፡ ናይ ኣባልነት ጉቡእ ምስ ተማልእ ጥራይ ይኸውን።
 5. 5. ዝኾነት ከተማ ንሕግታትን ኣሰራርሓን እዚ ምንቅስቃስ ዝጻረር ተግባር ወይ መርገጺ ምስ ዝህልዋ፡ ኣብ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዋ ኣባልነታ ብሓፈሻዊ ባይቶ ይስረዝ። 

ዓንቀጽ 3: ሓፈሻዊ ባይቶ - ሓጋጊ ኣካል

 1. 1. ሓፈሻዊ ባይቶ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከተማ ብዝተመርጹ ሰለስተ (3) ወከልቲ ይቐውም።
 2. 2. ብሕጋዊ ኣገባብ ካብ ከተምኡ ዘይተመርጸ ኣባል አዚ ባይቶ ክከውን ኣይኽእልን።
 3. 3. ነፍሲ ወከፍ ተወካሊ ንክልተ (2) ዓመት የገልግል። ዝወከለቶ ከተማ ግን ኣብ ውሽጢ አዚ ክልተ ዓመት ክትቅይሮ ትኽእል።
 4. 4. ኵሎም ኣባላት አዚ ባይቶ ብዘይ ክፊሊት የገልግሉ። ኣብ ንጥፈታት አዚ ባይቶ ንኽውዕል ኣቐዲሙ ብዝምልከቶ ኣካል ንዝተፈቕደ ወጻኢታት ግን ክሽፈነሉ ይከኣል።
 5. 5. ሓፈሻዊ ባይቶ፡ ንፈጻሚ ኣካል ናይዚ ምንቅስቃስ ይምረጽ።
 6. 6. ሓፈሻዊ ባይቶ ንሕግታትን ፖሊሲታትን ናይዚ ምንቅስቃስ የጽድቕ። ሓድሽ ሕጊ ኣብ ምእማምን ዝነበረ  ሕጊ ኣብ ምቕያርን ድማ ዝለዓለ ስልጣን ይህልዎ።
 7. 7. ሓፈሻዊ ባይቶ፡ ናይ ኣባላቱ ስርዓተ ኣካይዳ የጽድቕ።
 8. 8. ሓፈሻዊ ባይቶ ናይዚ ምንቅስቃስ ባጀት የጽድቕ።
 9. 9. ናይ ሓፈሻዊ ባይቶ ድምጺ ዘድልዮም ውሳነታት ምስ ዝርከቡ፣ ምልኣተ ጉባኤ ናይዚ ባይቶ ካብ ሓምሳን ሓደን ምእታዊት (51%) ዘይውሕድ ክኸውን ኣለዎ።
 10. 10. ሓፈሻዊ ባይቶ ኣርባዕተ (4) ጊዜ ብተሌፎን/ኢንተርነት ጉባኤ(ዋዕላ) ይገብር። ብኣካል ድማ ኣብ ዓመት ሓደ (1) ጊዜ ኣብ ብድምጺ ዝተሰማምዓሉ ቦታ ንጉባኤ (ዋዕላ) ይራኸብ። 

ዓንቀጽ 4: ማእከላይ ኮሚቴ

 1. 1. ማእከላይ ኮሚቴ ብሓደ (1) ካብቶም ሰለስተ (3) ወከልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ይቐውም።
 2. 2. ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ዝለኣኽ ወኪል ከተማ ንዝለዓለ መሪሕነት ናይዚ ምንቅስቕስ ክምረጽ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣትዩ፥ ዓቕሚ፡ ተመኩሮ፡ ክእለትን ድልየትን ዘለዎ ክኽውን ይምረጽ።
 3. 3. ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይዚ ኮሚቴ ንክልተ (2) ዓመት የገልግል።
 4. 4. ማእከላይ ኮሚቴ ንንጥፈታት ናይዚ ምንቅሳቃስ ምውህሃድን ምክትታልን ኮይኑ ተሓታትነቱ ክኣ ናብ ባይቶ ይኸውን ።
 5. 5. ማእከላይ ኮሚቴ ተበጉሶታት ኪወስድን ውሳኔታት ከሕልፍን ይኽእል። እቲ ዝውሰድ ውሳኔታት ግን ምስ ሓፈሻዊ ባይቶ ዘጽደቆ ፖሊሲታትን ውጥንን ክጻረር የብሉን።
 6. 6. ማእከላይ ኮሚቴ ተግባራውነት ናይ ኵሎም ሓፈሻዊ ባይቶ ዘጽደቖም ውጥናትን ፖሊሲታትን ናይዚ ምንቅስቓስ የረጋግጽ። 
 7. ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ከም ቀንዲ መራኸቢ ኣብ መንጎ ኣባል ከተማታትን መሪሒነት/ባይቶን ኮይኑ የገልግል። 

ዓንቀጽ 5: ፈጻሚ ኣካል

 1. 1. ፈጻሚ ኣካል፡ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብሓፈሻዊ ባይቶ ይምረጽ። በዚ ድማ ኩለን ኣባል ከተምማታት ማዕረ ናይ ተመራጽነት ዕድል ይህልወን።
 2. 2. ፈጻሚ ኣካል ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ እንተ ወሓደ ትሸዓተ (9) ንጡፋት ኣባላት ይህልዎ።
 3. 3. ፈጻሚ ኣካል ኣቦ ወንበር፡ ዋና ጸሓፊ፡ ተሓዚ ገንዘብን ኣወሃሃድቲ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዕዮን ንሓቖፈ ይኸውን።
 4. 4. ፈጻሚ ኣካል፡ ብውሽጣዊ ልዝብ ናይ ስራሕ ክፍፍል ይገብር። ኣብ ስራሕ ዘገልግሎ፡ ካብ ዓንዲ ሕጊ ዘይወጸ ውሽጣዊ ናይ ስራሕ መምርሒ ክህልዎም ይኽእል።
 5. 5. ፈጻሚ ኣካል ናይ ምሕጋግ ስልጣን የብሉን።
 6. 6. ፈጻሚ ኣካል ንኹሎም ሓፈሻዊ ባይቶ ይኹን ማእከላይ ኮሚቴ ዘጽደቖም ሕግታት፡ ውጥናትን ውሳኔታትን ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ይህልዎ።
 7. 7. ፈጻሚ ኣካል ብዛዕባ ዕለታዊ ምሕደራ ይኹን ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ናይዚ ምንቅስቓስ፡ ዝለዓለ ሓላፍነት ይስከም።
 8. 8. ናይዚ ምንቅስቓስ ዕላማታት ብተግባር ንምፍጻም፣ ፈጻሚ ኣካል ፍሉያት ናይ ስራሕ ጉጅለታት/ኮሚቴታት ናይ ምቛም ስልጣን ኣለዎ። ሕፈሻዊ ጸብጻብ ድማ ናብ ማእከላይ ኮሚቴ የቕርብ።
 9. 9. ፈጻሚ ኣካል ተሓታትነቱ ንፋፈሻዊ ባይቶ ኮይኑ፡ ንጥፈታቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ይቕርብ።
 10. 10. ኣባል ፈጻሚ ኣካል ናይዚ ምንቅስቓስ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ስራሕ ክለቅቕ ምስ ዝደሊ፣ ባይቶ ኣድላዪ ምድላዎ ምእንቲ ክገብር፡ ቅድሚ ሰላሳ (30) መዓልቲ ናይ ጽሑፍ ምልክታ ንኣቦ ወንበር ወይ ዋና ጸሓፊ ከቕርብ ይምረጽ።
 11. 11. ካብዞም ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፡ ሓደ ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ንጥፈታቱ ከካይድ ምስ ዘይኽእል፣ መተካእታኡ ካብቶም ተሓጋገዝቲ ተባሂሎም ዝምረጹ ክትካእ ኣለዎ። 

ዓንቀጽ 6: ክፍልታት

 1. 1. እዘን ክፍልታት ብኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ዝቖማ ኮይነን፡ ነቲ ባይቶ ዘጽደቖ ውሳነታትን ውጥናትን የተግብራ።
 2. 2. ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ብኣባል ናይ ፈጻሚ ኣካል ትምራሕ።
 3. 3. ዝኾነ ኣባል ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ዝመረጾ ክፍሊ ተመዲቡ ክሰርሕ ይኽእል።
 4. 4. ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሓፈሻዊ ባይቶ አንተ ወሓደ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተመዲቡ ናይ ምስራሕን ድምጺ ምሃብን መሰልን ግቡእን ኣለዎ። ዓቕምታቱ ተራእዩ ድማ ኣብ ክፍሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነትውን ክወስድ ይኽእል።
 5. 5. ኣባል ሓፈሻዊ ባይቶ ካብ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ንላዕሊ ምስ ዝሳተፍ፡ ኣብታ ቀንዲ ዝዋስኣላ ክፍሊ ጥራይ ናይ ምድማጽ መሰል ይህልዎ። ኣብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ግና ናይ ምስታፍን ምብርካትን ተራ ጥራይ ይህልዎ።
 6. ኵለን ክፍልታት መደባት ስርሐንን ስትራተጅካዊ ውጥነንን ብጽሑፍ ናብ ፈጻሚ ኣካል ከቕርባ ኣለወን። ክትግበሩ ዝግበኦም ውጥናት ድማ ብፈጻሚ ኣካል ክጸድቁ ኣለዎም።
 7. 7. ኣብ ስራሕ ዕንቅፋት ንዝኾነ ኣባል ክፍሊ ብድምጺ ካብ ሰብዓን ሓሙሽተን ሚእታዊት (75%) ኣባላት ናይታ ክፍሊ ዘይውሕድ ተወሲኑ ካብቲ ክፍሊ ክእለ ይኽእል። እዚ ውሳኔ ድማ ፈጻሚት ኣካል ክትፈልጦ ይግባእ።
 8. 8. ተልእኾአን ንምፍጻ፡ ኩለን ክፍልታት ከከም ኣድላይነቱ ኣብትሕቲአን ሓይሊ ዕማማት ከቑማ ይኽእላ። 

ዓንቀጽ 7: ኮሚቴታት

 1. 1. ሓፈሻዊ ባይቶ ግዚያውያንን ቀወምትን ኮሚቴታት ከከም ኣድላይነቱ ከቕውም ይኽእል።
 2. 2. እዘን በዚ ዓንቀጽ ዝቖማ ኮሚቴታት ንንጥፈታት እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ምስላጥ ከበርክታ ብሓፈሻዊ ባይቶ ስራሕ ይወሃበን። ዝተዋህበን ዕማም ምስ ፈጸማ ወይ ባይቶ ብዘጽደቖ ናይ ጊዜ ገደብ ድማ ህላውነተን የኽትም።
 3. 3. እዘን በዚ ዓንቀጽ ዝቖማ ግዝያውያን ኮሚቴታት ቀወምቲ ክኾና ምስ ዝድለ፣ ብልዕሊ ሱሳን ሸውዓተን ሚእታዊት (67%) ድምጺ ባይቶ ክረጋገጸለን ኣለዎ።
 4. 4. ኵሉ ንጥፈታት ናይዘን ኮሚቴታት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓፈሻዊ ባይቶ ክኸውን ኣለዎ። 

ምዕርፍ 7: ትካላዊ ቅርጺ

ምዕራፍ 8: ምርጫ ፈጻሚ ኣካል - ግዴታን ግቡእን ዓንቀጽ 1: መሰረታዊ መር ምርጫ መስርሕ ምርጫ በዞም ዝስዕቡ መርታት ክካየድን ክትርጎምን ይግባእ፥

 1. 1. ቅንዕና፡ ግሉጽነትን ኣኽብሮትን ሕመረት መስርሕ ምርጫ ክኾኑ ይግባእ።
 2. 2. ኩሎም ሕጹያት ፈጻሚ ኣካል፡ ኣብ ዝግምገሙሉ እዋን ብብጾት መቃልስቲ ብሕያውነትን ቅንዕናን ክራኣዩ ይግባእ።
 3. 3. ኣብ ምሕጻይ ተመረጽቲ ብቕዓት፡ ተሞኩሮ፡ ሃገራውነትን ብዙሕነት ከንጸባርቕ ይግባኣ ይግብኦ።
 4. 4. መስርሕ ምርጫ፡ ሓባራዊ ናይ ምትእምማን መንፈስን ግሉጽነትን ዘለዎ፡ ንክብርታት ባይቶ ይኣክል ድማ ዘንጸባርቕ ክኸውን ይግባእ። 

ዓንቀጽ 2: መስርሕ ምርጫ

 1. 1. ምምራጽ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፡ ምልኣተ ጉባኤ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ዝተርጋገጸሉ ይካየድ።
 2. 2. ብዝሒ ዝምረጹ ኣባላት ፍጻሚ ኣካል፡ ኣቦ ወንበር፡ ዋና ጸሓፍን ብዝሒ ክፍልታትን ይኸውን። ቀጺሎም ዝለዓለ ድምጺ ዝረኸቡ ሰለስተ ከም መተካእታ ይታሓዙ።
 3. 3. ንፈጻሚ ኣካል ዝምረጽ ሕጹይ፡ ኣባል መሪሕነት ናይ ካልእ ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪካዊ ጥርናፈ ክኸውን የብሉን።
 4. 4. መድረኽ ምርጫ 

 ኣማርጺ 1: ቀጥታዊ ምርጫ 

 • ኣብዚ ኣምራጺ ኵሎም ኣባልት ማእከላይ ኮሚቴ ከም ሕጹያት ተወሲዶም ናብ ጉባኤ ንምርጫ ይቀርቡ። ኵሎም ኣባልት ፈጻሚት ኣካልን ተጠባባቕትን ብቀጥታዊ ምርጫ ኣባልት ጉባኤ ይምረጹ። 
 • ኣማርጺ 2: ክልተ ደረጃዊ መረጻ 
 • ሕጹያት ምቕራብ 
  • ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ከም ቀዳማይ መስርሕ ምርጫ፡ ካብ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝተወሰነ ቁጽሪ ሕጹያት ብጥቆማ/ምርጫ ይሓጽዩ። o ከተማታት ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ተኸፋፊለን ካብ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላተን ዝተውሰነለይ ቁጽሪ ሕጹያት መሪጸን የቕርባ። 
 • ምሃብ ድምጺ 
  • እቶም ናይቲ ዝድለ ዘሎ ብዝሒ ፈጻሚት ኣካል፡ ዝለዓለ ቁጽሪ ዘመዝገቡ ሕጹያት ንቀዋሚ ኣባልነት ኣብ ፈጻሚት ኣካል ይምረጹ። እቶም ብብዝሒ ድምጺ ስዒቦም ዝመጹ ሰለስት (3) ድማ ከም ተጠባበቕቲ ይተሓዙ። o ነፍሲ ወከፍ ወሃቢ ድምጺ፡ ክንዲ ብዝሒ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ድምጺ ይህብ። 

ኣማራጺ 1 - ነፍሲ ወከፍ ተወካሊ ከተማ ሓደ ድምጺ ይህልዎ 

ኣማራጺ 2 - ሰለስቲኦም ተወከልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ተረዳዲኦም ንናይ ከተማኦም ምርጫ ዘንጸባርቕ ሓደ ድምጺ ይህቡ። 

ዓንቀጽ 3: ምክፍፋል ስራሕ ፈጻሚ ኣካል

 1. 1. ምክፍፋል ስራሕ ፈጻሚ ኣካል፡ ብውሽጣዊ ምርድዳእ ይኸውን።
 2. 2. ንዝተገብረ ናይ ስራሕ ምክፍፋል፡ ናብ ቀሪቡ ክጸድቕ ኣለዎ።
 3. 3. ኣብ ዝተገብረ ምምድዳብ ተቓውሞ ኣብ ዝህልወሉ ሓፈሻዊ ባይቶ ናብ ምርጫ ኣውሪዱ ውሳኔ ክህበሉ ይግባእ። እቲ ዝቐረበ እማመ ናይ ዝበዝሑ ኣባላት ድገፍ ስኢኑ ምስ ዝንጸግ፡ ፈጻሚት ኣካል ዳግመ ምስርራዕ ክትገብር ኣለዋ። እዚ መስርሕ እቲ ዝቐርብ ምክፍፋል ስራሕ ደገፍ ክሳብ ዝረኽብ ይቕጽል።

ዓንቀጽ 4: ግቡእን ሓላፍነትን

 1. 1. ፈጻሚ ኣካል ንኣብ ምዕራፍ 3 ዓንቀጽ 5 ተጠቂሱ ዘሎ ዕላማታት ንምዕዋት ይሰርሕ።
 2. 2. ፈጻሚ ኣካል ብባይቶ ንዝተዋህቦ ፖሊሲታትን ውጥናትን ኣብ እዋኑ ናይ ምትግባር ሓላፍነት ኣለዎ።
 3. 3. ፈጻሚ ኣካል ሓፈሻዊ ባይቶ ዘሰከሞ ዕማማት ኣብ ምምእዛን ምምሕዳርን ምክትታልን ዝዓለመ ንጥፈታት የካይድ። 
 4. ፈጻሚ ኣካል ናይ ባይቶ ይኣክል ቀጻልነት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንምርግጋጽ ይሰርሕ።
 5. 5. ፈጻሚ ኣካል ናይ ትግባረ መደባት ይሕንጽጽን የተግብርን።
 6. 6. ፈጻሚ ኣካል ከከም ኣድላይነቱ ኮሚቴታት ከቕውምን ከስርሕን ይኽእል።
 7. 7. ፈጻሚ ኣካል ናይ ውሱን ሸቶ ኣካየድቲ ስራሕ ክሮቁሕ ይኽእል። 

ዓንቀጽ 5: ገደብ ጊዜ ፈጻሚ ኣካል

 1. 1. ፈጻሚ ኣካል ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስራሕ ጊዜ ይህልዎ።
 2. 2. ኣብ ፈጻሚ ኣካል ክፉት ቦታ ምስ ዘጋጥም፡ ብቕደም ተኸተል ካብቶም መተካእታ ይምላእ።
 3. 3. ኣባል ፈጻሚ ኣካል ብክሲ ናይ 3/4 ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ንውሳኔ ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ይቐርብ። 

ዓንቀጽ 6: ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል

 1. 1. ፈጻሚ ኣካል ብኣቦ ወንበር ወይ ዋና ጸሓፊ ብዝጽዋዕ ክልተ-ሰሙናዊ ኣኼባ የካይድ።
 2. 2. ፈጻሚ ኣካል ብኣቦ ወንበር ወይ ክልተ ሲሶ ናይ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ምስ ዝጽዋዕ ህጹጽ ኣኼባ የካይድ።
 3. 3. ውሳኔ ዝሓልፈሉ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ንኽካየድ ምልኣተ ጉባኤ (2/3) ክረጋገጽ ኣለዎ።
 4. 4. ማዕረ ድምጺ ናይ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ምስዝህሉ፡ ውሳነ ብምርጫ ኣቦ ወንበር ይዳነ። 

ዓንቀጽ 7: ክፍሊት ፈጻሚ ኣካል

 1. 1. ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ንባይቶ ኣብ ዝህብዎ ኣገልግሎት ዝኾነ ይኹን ደሞዝ ወይ ክፍሊት ኣይወሃቦምን።
 2. 2. ንዝኾነ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ ወጻኢታት ምስ ዝህሉን ኣቐዲሙ ምስዝጸድቕን ከወራረድን ክኽፈልን ይከኣል። 

ዓንቀጽ 8: ውሕስነት

 1. 1. ባይቶ ሕጊ ብዘፍቅዶ መሰረት ንኣባላት ፈጻሚት ኣካል፣ ሰራሕተኛታት፣ ልኡኻትን ወከልትን፡ ንኣድማዕነት ስራሕ ተባሂሉ ብምሉእ ቅንዕናን ጽቡቕ ልቦናን ኣብ ዝተገብረ ንጥፈት፡ ካብ ዘጋጥም ክሳራ፡ ዕዳ፡ ወይውን ናይ ጠበቓ ወጻኢታት ናይ ሽፋን ውሕስነት ይህብ።
 2. 2. ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዝህሉ ዕዳ ወይ ከኣ ሕጋዊ ውሳነታት ምስ ዘጋጥም ውሕስነት ንዝህሉ ወጻኢታት፣ መቕጻዕትታት፣ ምድቕቓስ ናይ ዝኾነ ብዝሒ ብውድዓዊ ዝኾነ መገዲ ምስ ባይቶ ፖሊሲ ብዘይጋጮ መሰረት ውሕስነት ይህብ። 

 ዓንቀጽ 9: መድሕን ንባይቶ ይኣክል ፈጻሚ ኣካል ብይን ካብ ባይቶ ተቀቢሉ መድሕን ናይ ምዕዳግ ውሳነ ክወስድ ይኽእል። እዚ መድሕን ንዅሉ ኣብ ባይቶ ዝነጥፍ ኣካል ከም ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፣ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ኣድላይ ዝኾነ ትካላት ባይቶን ጽላል ኮይኑ ካብ ዝመጽእ ግዴታታት ወይ ዕዳ ናይ ምሽፋን ግደ ይጻወት። 

ምዕራፍ 8: ምርጫ ፈጻሚ ኣካል - ግዴታን ግቡእን

ምዕራፍ 9: ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት

ዓንቀጽ 1: ኣቦ ወንበር

 1. 1. ኣቦ ወንበር ብብዝሒ ድምጺ ኣባላት ፈጸሚ ኣካል ኣብ ምልኣተ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ይምረጽ።
 2. 2. ኣቦ ወንበር ናይ ኵሉ ባይቶ ይኣክልን ፈጻሚ ኣካልን ላዕለዋይ ኣካያዲ እዩ።
 3. 3. ኣቦ ወንበር ስሩዑን ህጹጽን ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን፡ ማእከላይ ኮሚቴን ይጽዉዕን ይመርሕን።
 4. 4. ኣቦ ወንበር ኣፈኛ ባይቶ ይኣክል ኮይኑ የገልግል።
 5. 5. ዉሽጣዊ ሕጊ ባይቶ ብዝፈቐደሉ መሰረት ገንዘባዊ ወጻኢታት ባይቶ የፍቅድ።
 6. 6. ኣቦ ወንበር ዕለታዊ ንጥፈታት ኵለን ክፍልታትን ኮሚቴታትን ይከታትል።
 7. 7. ኣቦ ወንበር ስሩዕን ጊዜኡ ዝሓለወን ጸብጻባት ናብ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፡ ማእከላይ ባይቶን ሓፈሻዊ ባይቶን የቕርብ።
 8. 8. ኣቦ ወንበር ምስልን ህላወን ባይቶ ይኣክል ክብ ንምባል ይጽዕር። 

ዓንቀጽ 2: ዋና ጸሓፊ

 1. 1. ዋና ጸሓፊ ፈጻሚ ኣካል ኩሉ ነጥብታት ኣኼባ ይምዝግብ፡ ይስንድን ኣብ ጊዜኡ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ከም ዝበጽሕ ይገብር።
 2. 2. ዋና ጸሓፊ ከም ጸሓፊ ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኑ የገልግል።
 3. 3. ዋና ጸሓፊ ኣቦ ወንበር ኣብ ዘይህልወሉ፡ ንኣቦ ወንበር ተኪኡ ይሰርሕ።
 4. 4. ምስ ኣቦ ወንበር ብምልዛብ፡ ናይ ባይቶ ይኣክል ስራሕ ይከተታትልን የወሃህድን። 

ዓንቀጽ 3: ኣካያዲ ገንዘብን ንብረትን፡ ኣካያዲ ገንዘብን ንብረትን፡ ብኣባላት ፈጻሚ ኣካል ባይቶ ይምዘዝ፡ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ባይቶ ይጸድቕ፡ ንኽልተ ዓመት ድማ የገልግል፡ ኣካነዞም ዝስዕቡ ሓላፍነታት ድማ ይስከም

 1. 1. ኩሉ ገንዘባዊ ትሕዝቶን ንብረትን ባይቶ ይኣክል የመሓድርን ይቆጻጸርን።
 2. 2. ምኽዕባት ገንዘባዊ እቶት ባይቶ ይኣክል የዋሃህድ።
 3. 3. ገንዘብን ንብረትን ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ውሑስ ሕጋዊ ካዝና ምህላዉ የረጋግጽ።
 4. 4. ስሩዕ ጸብጻብ፡ ገንዘባዊ ሚዛን፡ ሚዛን ኣታዉን ወጻእን፡ ከምኡዉን ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት ባይቶ ይኣክል ናብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ባይቶ የቕራብ። እዚ ጸብጻብ እዚ ኣቐዲሙ ብኣባላት ፈጻሚ ኣካል ተራእዩ ክጸድቕ ይግእ።
 5. 5. ሙሉእን ሕጋዉን ቅብሊታት ተቐቢሉን ኣወራሪዱን ግቡእ መከሓሓሲ ክፍሊት ይፍጽም፡ ኣብ መዝገብ ባይቶ ይኣክል ይምዝግብ።
 6. 6. ኩሎም ወፈያታት ባይቶ ይኣክል ብዝምልከቶም ኣካየድቲ ቤት ጽሕፈታት፡ ሰራሕተኛ፡ ወይ ወከልቲ ባይቶ ይኣክል ብግቡእ ይተሓዙ ምህላዉ ብቑዕ ምክትትታል ይገብር።
 7. 7. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርብዒ ዓመት ገንዘባዊ ጸብጻብ፡ ገንዘባዊ ምንቅስቓሳት፡ ፋይናንስያዊ ገምጋም ባይቶ ናብ ፈጻሚ ኣካል የቕርብ፡ ከምኡ’ዉን ፈጻሚ ኣካል ኣብ ዝሓተቶ ጊዜ ጸብጻቡ ከቕርብ ግዴታ ይህልዎ።
 8. 8. ባንክ ሕሳብ ናይ ባይቶ ብተሓዝ ገንዘብን ክልተ ካልኦት ኣብ ክፍሊ ፍይናንስን ንብረትን ካብ ዝነጥፉ ወከልቲ ይኽፈት። እዞም ክልተ ሰባት ብኣባላት ክፍሊ ፋይናንስ ይምረጹ፡ ብፈጻሚ ኣካል ባይቶ ድማ ይጸድቕ። 

ዓንቀጽ 4: ኣወሃሃድቲ ክፍልታት

 1. 1. ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ክኾኑ ይግባእ።
 2. 2. በብክፍልታቶም ንዝካየዱ ስራሓት የወሃህዱን ይመርሑን።
 3. 3. ናይ ባይቶ ፖሊሲን ዉጥናትን ናብ ኣባላቶም የስርጹ።
 4. 4. ናይ ባይቶ ፖሊሲታትን ዉጥናት ንምፍጻም ዘኽእል ስትራተጅያዊ ዉጥንን ናይ ኣፈጻጽማ ቅጥዕን የሕንጽጹ።
 5. 5. ተሳትፎን ኣበርክቶን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ክፍሊ ዕይኦም ይግምግሙን አድማዕነቱ የረጋግጹን።
 6. 6. ንዝወጸ ስትራተጅያዊ ዉጥን ስራሕ፡ ብዝተመደበሉ ጊዜን ብኣድማዕነትን ይፍጸም ምህላዉ ይከታተሉ።
 7. 7. ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ክፍልታቶም ሓላፍነታት ስራሕ ከመቓርሑ ይኽእሉ። 

ምዕራፍ 9: ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት

ምዕራፍ 10: ኮሚቴ ምቁጽጻር ገንዘብን ንብረትን

 1. 1. ኦዲተራት ብሓፈሻዊ ባይቶ ይምረጹ።
 2. 2. ክፍሊ ገንዘብን ንግረትን ቁጽጽር (ኦዲት) ክግበረሉ ምሉእ ምትሕብባር ክገብር ግዴታ ኣለዎ።
 3. 3. ኦዲተራት ዓመታዊ ጸብጻቦም ምስ ብቑዕ ሰነዳቱ ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ የቕርቡ። 

ምዕራፍ 10: ኮሚቴ ምቁጽጻር ገንዘብን ንብረትን

ምዕራፍ 11: ጉዳይ ዲሲፕሊንን ግርጭታትን

ዓንቀጽ 1: ጉዳይ ዲሲፕሊን

 1. 1. ባይቶ ይኣክል ናይ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ይህልዎ፡ እዚ ኮሚቴ’ዚ ኣካል ክፍሊ ዕርቅን ዘተን እዩ።
 2. 2. ናይ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ኣብ ናይ ኣባላት ዲሲፕሊናዊ ጉዳያት ናይ ጉዳያት ምስማዕን ምሽምጋልን ሓላኣፍነት ኣለዎ።
 3. 3. ማእክላይ ኮሚቴ፡ ብዲሲፕሊን ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ነገራት ንዝቐርቡ ናይ ይግባይ ጥርዓናት ሰሚዑ ይውስን። 

ዓንቀጽ 2: ግርጭታት

 1. 1. ኣብ ኣተረጋጉማ እዚ ዓንዲ ሕጊ'ዚ ዘይምርድዳእ ወይ ምክርኻር ምስ ዝለዓል 2 ካብ ፈጻሚ ኣካል ወይ 5 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ነቲ ክርክር ክእውጁዎ ይኽእሉ። ክፍሊ ዓንዲ ሕግን ስትራተጂካዊ ውጥንን ንምፍትሑ ይተሓባበር፡ 
 2. ክፍሊ ዓንዲ ሕግን ስትራተጂካዊ ውጥንን፡ እቲ ክርክር ካብ ዝበጽሖ ጊዜ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ነፍትሒ ክእምመሉ ይግባእ። ነቶም ተኸራኸርቲ ዘዕግብ መፈትሒ ክርከብ እንተ ዘይተኻኢሉ፡ ነቲ ክርክር ናብ ፈጻሚ ኣካል ይምራሕ። 3. ፈጻሚ ኣካል ምስ ማእከላይ ኮሚቴ ብምትሕብባር ነቲ ክርክር ይፈትሖ። 

 

ምዕራፍ 12: ትካላዊ መዛግብ፡ ጸብጻብን ወግዓዊ ማሕተምን

ዓንቀጽ 1: ምዕቃብ መዛግብ

 1. 1. ብባይቶ ይኣክል፡ ናይ ጸብጻብ መዛግብቲ፡ ናይ ሕሳብ ቅዳሓት ከምኡውን ናይ ኵሉ ጽፍሒታት ባይቶ (ፈጻሚ ኣካል፡ ክፍልታት፡ ማእከላይ ኮሚቴ፡ ሓፈሻዊ ባይቶ) ናይ ኣኬባ ነጥብታት ክዕቕብን ንተቖጻጻርቲ ከቕርብን ይግብኦ።
 2. 2. ክፍሊ ገንዘብን ንብረትን፡ ፈጻሚ ኣካል ኣብ ዘጽደቐሉ መዓላ ንዝገበሮ ወጻኢታትን ኣታዊታትን ናይ ሕሳብ መግለጺ የረክብ።
 3. 3. ናይ ባይቶ ይኣክል ዓመተ ባጀት፡ ጥሪ 1 ጀሚሩ ታሕሳስ 31 ይውድእ።
 4. 4. ባይቶ ይኣክል፡ ናይ ፈጻሚ ኣካል ናይ ምስክርነት ክታም ዝተነብሮ ቅዳሕ ናይዚ ዓንዲ ሕጊ'ዚ ይዕቅብ። 

ዓንቀጽ 2: ናይ ትካል ማሕተም ፈጻሚ ኣካል፡ ንናይዚ ትካል ማሕተም ከጽድቕን ክጥቀመሉን፡ ብቕቡል ምኽንያት ከመሓይሽን ይኽእል። እቲ ማሕተም ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ትካል ይቕመጥ። እዚ ወግዓዊ ማሕተም ዘይብሎም ሕጋውያን ሰነዳት ግን ተቐባልነቶም ኣይጎድልን። 

ዓንቀጽ 3: ናይ ፈጻሚ ኣካል ናይ ምቁጽጻር መሰል ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፡ ናይ ኩሉ ጽፍሒታት ባይቶ ንብረትን ሰነዳትን ናይ ምቁጽጽርን ቅዳሕ ምሓዝን መሰል ኣለዎም። 

ዓንቀጽ 4፥ መሰል ምሓዝ ቅዳሕ ሰነዳት ናይዚ ትካል ጠበቓ ወይ ተወካሊ ብመሰረት ናይዚ ዓንቀጽ እዚ፡ ብኣካል ይኹን ብማዕዶ ንምምርማርን ቅዳሕ ምውሳድን መሰል ኣለዎ።

ምዕራፍ 12: ትካላዊ መዛግብ፡ ጸብጻብን ወግዓዊ ማሕተም
 

ምዕራፍ 13: ዓመተ ባጀት 1. ባጀታዊ ዓመት ባይቶ ይኣክል ካብ ባሕቲ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዕለት ታሕሳስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይኸውን 2. ምሕደራዊ ዓመት ባይቶ ይኣክል ካብ ግንቦት 24 ጀሚሩ ክሳብ ናይ ዝቕጽል ዓመት ግንቦት 25 ይኸውን። 

ምዕራፍ 13: ዓመተ ባጀት

ምዕራፍ 14: ምምሕያሽ ዓንዲ ሕጊ 1. ንናይ ባይቶ ኣቃውማ፡ ቅርጽን ናይ ምድማጽ መሰልን ንዘይትንክፉ ምምሕያሻት፡ ባይቶ ብክልተ ሲሶ (2/3) ድምጺ ናይ ወከልቲ ዓንዲ ሕጊ ከማሓይሽን ክቅይርን ይኽእል። 2. ንናይ ባይቶ ኣቃውማ ቅርጽን ናይ ምድማጽ መሰልን ንዝትንኽፉ ምምሕያሻት፡ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ ዝተረኽበሉ፡ ሰለስተ ርብዒ (3/4) ድምጺ ወከልቲ የድሊ። 

ምዕራፍ 14: ምምሕያሽ ዓንዲ ሕጊ

ምዕራፍ 15: ተወፋይነት፡ ምሕቃቕ ትካልን፡ ናይ ተቐባልነት መረጋገጽን

ዓንቀጽ 1: ተገዛኢ ንግሉጽነት ተሓታትነትን ምዃን

 1. 1. ባይቶ ይኣክል፡ ንጉዳያቱን ንጥፈታቱን ግሉጽነትን ተሓታትነትን ብዝመልኦ መገዲ የማሓድር።
 2. 2. ባይቶ፡ መዛግብ ለገስቲ ንሓፈሻዊ ባይቶ፡ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ንመወልትን ወከልቶምን ብመሰረት ጠለቦም ክጥቀሙሉ ይፈቅድ። 

ዓንቀጽ 2: ምሕቃቕ ትካል

 1. 1. ባይቶ ይኣክል ብወለንትኡ ንዘካይዶ ንጥፈታትን ጉዳያትን ከቛርጽ፡ ብቐንዱ ድማ ንናይ ባይቶ ህልውና ዘፍርስ ውሳኔ፡ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ብ 3⁄4 ናይ ወከልቲ ድምጺ ክውስን ይኽእል።
 2. 2. ባይቶ ይኣክል ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዝፈርሰሉ ጊዜ፡ ናይ ፈጻሚ ኣካል ነቲ ዝተረፈ ንብረትን ሃብትን ንተመሳሳሊ ዕላማ ንዝንቀሳቀሳ ትካላትን ማሕበራትን ክልግስ ሓላፍነት ይህልዎ። 

ዓንቀጽ 3: ምጽዳቕን ምቕባል ዓንዲ ሕጊ ንሕና እዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማትና ተጠቂሱ ዝርከብ ኣባላት ፈጻሚ ኣካል፡ ሓፈሻዊ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ነዚ ሰንድ እዚ ተቐቢሉ ብ ዕለት XX/XX/XXXX ከም ናይ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ዓንዲ ሕጊ ከም ዘጽደቆ ነረጋግጽን።

ምዕራፍ 15: ተወፋይነት፡ ምሕቃቕ ትካልን፡ ናይ ተቐባልነት መረጋገጽን

Read 32 times Last modified on Sunday, 01 December 2019 15:09
Login to post comments